125 Jemi diňlenen sany
22 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Mährijana (Toý REMIX)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Mährijana (Toý REMIX)
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän