29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
161281 Jemi diňlenen sany
29347 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(ST) Ýetilmedik bagt
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(ST) Ýetilmedik bagt
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän