29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
108835 Jemi diňlenen sany
18638 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýad indi
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýad indi
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän