26 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
69192 Jemi diňlenen sany
11775 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Azat Dönmezow) Ýatla sen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Azat Dönmezow) Ýatla sen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän