9279 Jemi diňlenen aýdymlary
2113 Jemi göçürilen aýdymlary
Maslahat berilýän
(&Azat Dönmezow) Ýatla sen
Aýdymyň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Azat Dönmezow) Ýatla sen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän