29 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
173094 Jemi diňlenen sany
31792 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Azat Dönmezow) Ýatla sen
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Azat Dönmezow) Ýatla sen
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän