47438 Jemi diňlenen sany
16461 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Sazyny gördüm
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Sazyny gördüm
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän