18809 Jemi diňlenen sany
4867 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýaraly jan
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýaraly jan
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän