30638 Jemi diňlenen sany
8265 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Ýaraly jan
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Ýaraly jan
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän