12694 Jemi diňlenen sany
3092 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
(&Serdar Çaryýew) Şadyýan gözel
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(&Serdar Çaryýew) Şadyýan gözel
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän