39 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
12869 Jemi diňlenen sany
3802 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Sary ýaprak
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Sary ýaprak
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän